Starta verksamhet

Har du en idé du vill förverkliga? Vill du bidra till att fler barn och unga får en meningsfull, rolig och trygg fritid? Då kan du starta verksamhet hos oss! Det är gratis och vi hjälper dig längs vägen!

Alla medlemmar kan starta en avdelning! Däremot behöver ni vara minst tre personer som är i åldern 6–25 år och minst 60 % av alla ni som blir medlemmar behöver också vara i åldern 6–25 år. 

Verksamheten ska vända sig till barn och unga, men utöver det kan du starta upp det du eller gruppen är intresserad av. Det kan vara till exempel lägerverksamhet, pysselgrupper eller LAN-aktiviteter. Kanske vill ni starta en grupp som arbetar för att öka barn och ungas delaktighet i er kommun? Det viktiga är att det er verksamhet inte strider mot våra stadgar (organisationens regler). Här hittar ni stadgarna!

1. Vara minst tre personer
Ni behöver vara tre personer i åldern 6–25 år. Ni behöver inte vara medlemmar från början, men det är viktigt att ni blir det! Är ni fler än tre personer så behöver också minst 60 % av er vara i åldern 6–25 år. 

2. En verksamhetsidé. 
Ni behöver veta ungefär vad ni vill göra. Det är såklart helt okej om det ändras under tidens gång. Men ha en idé från början, då kan vi lättare hjälpa er i uppstartsarbetet! 

3. Ha ett årsmöte
Unga Örnar är en ideell organisation och när man startar en verksamhetsgrupp startar man också vad vi kallar för en avdelning. En avdelning styrs av en styrelse som består av minst tre personer (det kan vara samma personer som också kommer vara medlemmar). Årsmötet är en träff där alla som vill vara med och starta upp den nya aktiviteten samlas och tillsammans väljer vilka som ska sitta i styrelsen och alltså ansvara över avdelningen. 

4. Skicka in protokollet från årsmötet till Unga Örnars Riksförbund 
När årsmötet är klart ska protokollet skickas in till förbundsexpeditionen. Ett protokoll är ett dokument som visar vad mötet bestämde sig för. Bland annat berättar det vilka som kommer sitta i styrelsen och det är viktigt för oss att veta för att vi ska kunna ta kontakt med er. 

5. Nu är avdelningen startad! 
KUL! Nu är det bara att sätta igång. Tycker du det låter svårt? Hör av dig! Vi finns här för att hjälpa till! 

Här finns protokoll för att starta en ny avdelning.

Bli volontär

Unga Örnar är ingenting utan sina volontärer! Eldsjälar som planerar och genomför läger, pysselgrupper och andra fritidsverksamheter. Vill du också vara en del av vår gemenskap? Bli volontär idag!

Unga Örnar bygger på engagemang. Som volontär kan du bland annat starta en egen verksamhetsgrupp (vi kallar det för en avdelning) eller stötta upp i redan befintlig verksamhet. Du kan vara ledare på läger eller hjälpa till genom att vara volontär vid andra arrangemang. Du kan också anmäla intresse för olika styrelseuppdrag på lokal, regional och nationell nivå – då kallar vi dig för förtroendevald. Som volontär och förtroendevald i Unga Örnar är du en förebild för de barn och unga vi arbetar med och en viktig kraft i arbetet för en jämlik barndom – där alla barn har rätt att ha kul!