Ett medlemskap ger fler barn och unga en aktiv och rolig fritid

I Unga Örnars Vänner Väst samlas personer och organisationer som vill stödja Unga Örnar Västs verksamhet för barn- och unga. Föreningen är en sidoorganisation till Unga Örnar Väst. Ett medlemskap bidrar till att utveckla och stärka den lokala verksamheten som sker inom Unga Örnar Väst, vilket ger fler barn och unga en aktiv och rolig fritid.

Unga Örnar Väst är en barn- och ungdomsorganisation som brinner för barns rättigheter och Barnkonventionen! Organisationen arrangerar läger, ledarutbildningar och andra gruppverksamheter för barn och unga samt driver ett internationellt projekt i Namibia i samverkan med Childrens Movement. Det är Unga Örnars barn och unga som på ett demokratiskt vis beslutar vad organisationen ska prioritera för typ av aktiviteter och vilka barnrättspolitiska frågor som ska vara i fokus.

 

Som organisation bidrar ni till vår verksamhet och projekt. Ni har även rätt till ombud på vårt årsmöte.

 

 

Som enskild medlem bidrar du till verksamheten genom din årliga medlemsavgift. 

 

 

Organisationer har möjlighet att utöver medlemskapet bli faddrar som tar större ansvar för vår verksamhet.