GRÅBOSTIFTELSEN

Välkommen att söka pengar ur Gråbostiftelsen!

Stiftelsen har till ändamål att främja barn och ungdomars möjligheter till fritidsaktiviteter i en naturnära miljö. Särskilt skall beaktas barn och ungdomar som av ekonomiska eller andra skäl, har sämre chanser till detta. Bidrag delas i första hand ut som ekonomiska bidrag till Unga Örnars barn och ungdomsverksamhet och i andra hand till annan barn och ungdomsverksamhet.

Alla ideella föreningar som har som mål och syfte att arbeta med barn och ungdomar har möjlighet att söka ekonomiskt bidrag ur stiftelsen. Summan som styrelsen kan fördela varierar för varje år. Summan att fördela offentliggör på Unga Örnar Västs hemsida varje år i samband med ansökningsperioden öppnar den 1 mars. 

Ansökningsperioden är den 1 mars – 30 april och beslut om bidrag
lämnas på hemsidan och till de som beviljats bidrag den 15 maj varje år. 

SÖK BIDRAG

Styrelsen har för 2024 11.000 kr att fördela.
Välkommen att skicka in en ansökan senast den 30 april.