VILKA ÄR VI?

Vi är en organisation där barn, unga och vuxna kämpar för barns rättigheter. Vi vill skapa ett samhälle där alla barn och unga har en meningsfull, rolig och trygg fritid samt en jämlik barndom. Vi har bland annat läger, pysselgrupper och annan rolig fritidsverksamhet för barn och unga i västra götalandsregionen.

Vi är ett av landets största örndistrikt till ytan som sträcker sig från Åmål i norr till Halmstad
i söder. 

Unga Örnar Väst är distriktet som bildades 2010 genom en sammanslagning av Västsverige och Göteborgsdistrikten. 

Vår uppgift är att vara den sammanhängande länken mellan våra lokalavdelning och vårt fokus är främst att erbjuda utbildningar och läger för medlemmar och ledare. 

Unga Örnar Väst har flera avdelningar runtom i Väst.
Vi har verksamhet i Göteborg, Borås, Örby och Vallås. 

 

 

 Unga Örnar Väst

DSC_0006